0,-
Søk

(Krav til nettbutikk - til info)

(For at Teller AS skal kunne godkjenne nettbutikken, er det visse krav til salgsbetingelser hos nettbutikken.
Hvordan informasjonen kommer frem i nettbutikken er opptil dere, det viktigste er at det er lett å finne frem
denne informasjonen og at innholdet er i samsvar med samtlige av punktene under. Vi vil her komme med noen forslag til hvordan dette kan formuleres, men siden det er svært forskjellig hvordan nettbutikker opererer, må du selv skrive inn relevant informasjon der teksten er merket med fet/kursiv.)

 

Foretaksinformasjon

- Foretaksnummersnummer, foretaksnavn og juridisk navn.
- Kontaktdetaljer: postadresse, besøksadresse, telefonnummer og e-postadresse
- Kort informasjon om bedriften

 

Produktinformasjon og pris

Produktinformasjon

(Skriv inn produktinformasjon om hver enkelt vare. Produktinformasjon skal gi kunden nødvendig
informasjon om varens egenskaper, mengde m.m.)

Priser

Alle priser er i norske kroner og vises både inklusive og eksklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet
vil fremkomme før bestillingen og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt m.m.

Forbehold

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om varer/ tjenestene på siden. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel!

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre

(skriv hvordan dere behandler ordrene)

Leveranse

Vanligvis vil varene sendes fra oss (sett inn antall dager) virkedager etter at ordren er mottatt. Dersom det
er tomt for en vare (skriv hvordan kunden får beskjed om dette).

Frakt

Vi sender varene (skriv noe her om hvordan varene sendes). Kostnader forbundet med frakt er (skriv inn relevant informasjon, hva det vil koste og om kunden kan velge mellom ulike måter å sende på )

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

Personopplysninger

(Butikknavn) behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne
register.

Kortinformasjon

Når du handler hos (butikknavn) blir betalingen behandlet av (terminalleverandør), som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/ Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

 

Rutiner for retur av varer

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene (Skriv noe om hva kunden skal gjøre for å avbestille varen)

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi (butikknavn) skriftlig melding (e-post, telefaks eller brev) om at du vil påberope deg mangelen.
(Butikknavn) vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov
om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett

I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover.
Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt
angrerettsskjema (som lå vedlagt i forsendelsen), du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler
returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet.

Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks. epost, CD
eller DVD), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med (butikknavn)
informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av
forbrukerkjøpsloven.  

Garanti

(Opplysning om garanti på varene. Garantien gir kunden rettigheter som går ut over retten til
reklamasjon som kunden automatisk har krav på i henhold til forbrukerloven)

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personalopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven

For mer tips og råd kan man benytte seg av linkene nedenfor:
www.forbrukerombudet.no  
www.forbrukerportalen.no
www.lovdata.no  

Mine favoritter

Det finnes ingen produkter som svarer til valgene.