Obs! Kolleksjoner lansert fra 2024 selges bare som enkeltoppskrifter og ikke hefter.

Natur, dyr og mennesker

Alle som er med på å skape garnet, dyr og mennesker, blir ivaretatt på beste måte, etter strenge velferdsstandarder og allmenne krav om trivsel blir ivaretatt.

 

ULL

Ull er lett å like. Ull har vært et funksjonelt og vakkert materiale nyttet til klesplagg i tusenvis av år, antakelig lengst tilbake i gamle sivilisasjoner i Andesfjellene – om man inkluderer ull fra alpakka – og Mesopotamia.
I dag finnes det en rekke tekstilmaterialer på markedet, mange av dem fremstilt med spesialdesignede egenskaper, og mange av disse egenskapene er inspirert av de kvalitetene ullen er gitt fra naturens side.
Det første man gjerne forbinder med ull er at den holder deg varm, men ikke bare det; naturen har designet ull slik at den hjelper sauen å regulere sin temperatur, så det blir rett å si at de luftbærende fibrene er varmeregulerende og ikke bare isolerende. Ullen leder fuktighet bort fra kroppen og holder utrolig nok på varmen, selv når den er fuktig, takket være fibrenes struktur.
Vi vet at strikkerne våre rundt omkring i Norge, Skandinavia og ellers rundt i verden setter pris på alle de gode garnkvalitetene, de vakre fargene og den stadig voksende katalogen av trendy og tradisjonelle design.

ETIKK

Vi vet også at dere bryr dere om at tilblivelsen av garnet ikke skal gå på bekostning av miljø eller dyrene som gir oss ullen. Mer enn noen gang tidligere er måten vi mennesker forholder oss til verden rundt oss av betydning, og vi ser en voksende bevissthet tre frem; en opplevelse av å være en del av en stor og sårbar helhet, og en forståelse av at det produktet man har i hendene har hatt en reise før det kom hit.
Som forbruker, har du mulighet – og kanskje også plikt til å handle på en slik måte at ditt fotavtrykk blir mindre, at reisen til de produktene du velger ikke har gjort skade på veien, at menneskene og dyra som har vært med og bidratt til produksjonen har det bra. Og for å kunne gjøre det, er det avgjørende at det finnes virksomheter som drives etisk og bærekraftig, og at det er lett for deg som forbruker å vite hvilke markedsaktører som tar sin del av ansvaret, og hvilke som ikke gjør det.
Vi ønsker å være en slik bedrift, og vi har tatt en rekke steg i retning av å bli det. Samtidig anerkjenner vi at vi fremdeles har et stykke igjen å gå.

RÅVARER

Et nøkkelbegrep for både det som har med dyreetikk og bærekraft å gjøre, er sporbarhet. Kunnskap, åpenhet og dokumentasjon om råvarenes opprinnelse, og om hvilke prosesser som leder frem til ferdig produkt. Sertifiseringer og revisjon av uavhengige kontrollorgan er sentrale virkemidler i å skape en slik gjennomsiktighet, men slike systemer er fremdeles under utvikling. På grunn av måten ull handles med, har det vist seg veldig vanskelig å utvikle en fullt sporbar forsyningskjede.
En stor andel av råvarene vi benytter er kortreiste og dermed lettere sporbare; av Sandnes Garns produksjon er 30% av ulla fra Norge. Vi importerer også råvarer fra hele verden; fra Peru, fra Uruguay, fra Australia, fra Sør Afrika og fra India.
Det som er viktig å nevne aller først, er at vi selvfølgelig tar sterkt avstand fra mulesing. Våre leverandører fra Australia (22%), er selverklært mulesingfrie, men vi ønsker å være med på å introdusere krav til tredjeparts sertifisering for ull uten mulesing.
Vi importerer også betydelige mengder finere ull fra Uruguay (16%) der mulesing aldri har vært praksis.
Fra Sør Afrika (4%) importerer vi mohair fra gårder med sertifisert god dyrevelferd. Mohairen benyttes i Silk Mohair og Tynn Silk Mohair.
Alpakkaull importerer vi fra Peru (16%), og vår daglige leder har hatt gleden av å besøke flere alpakka-bønder. Alpakkaene lever fritt og hentes inn én gang i året for å klippes, noe som gjør at alpakka-ull anses for å være blant de tryggeste ullproduktene fra et etisk ståsted.
Fra India (12%) importerer vi bomull. Dette medfører åpenbart ingen etiske problemstillinger i forhold til dyr, men i et land som dessverre er kjent for dårlige arbeidsforhold i tekstilindustrien, er vi glade for å kunne fortelle at det er gode arbeidsforhold i fabrikkene der bomullen blir spunnet.

MENNESKER

Vi er takknemlige for alle de gode kollegaene her i Norge og i utlandet. De representerer et bredt spekter av fagområder og nasjonaliteter. Det er viktig for oss å ta vare på relasjonene på tvers av landegrensene. Vår salgsleder har vært på besøk i Sri Lanka, der vi har et strikketeam som teller 110 kvinner; De strikker våre utstillingsmodeller og forsørger sine familier med arbeidet.
Det har vært vesentlig for oss å være sikre på at arbeidsforholdene er gode, og i India kjøper vi kun fra bedrifter vi har besøkt og kontrollert.

BÆREKRAFT

Sentralt i forståelsen av bærekraft, er fornybarhet. Ull og bomull er strengt tatt en fornybar ressurs, samtidig som vi skal huske på at ordet ressurs i dette tilfellet er ensbetydende med levende individer som skal vises respekt og takknemlighet for det vi høster.
Materialene har lang levetid, og er selvsagt 100% nedbrytbare. Ull og bomull er derfor i seg selv temmelig bærekraftige.
Det som går inn i regnestykket på negativ side, er alt som kreves for å holde dyrene. Industrielt dyrehold på fôr innebærer avskoging og metanutslipp, mens tradisjonelt sauehold ofte også medfører bruk av insektsmidler.
Det faktum at norske sauer i likhet med alpakkaene i Peru utnytter ulendt terreng og bevarer natur og kulturlandskapet, vekter derimot positivt mot bærekraftighet.
De etappene som har med videre håndtering av ull og bomull – alt det som ull og bomull skal gjennom før de blir til garnnøster i butikken – er prosesser vi har god kontroll på:
Vi følger strenge EU-krav til bruk av giftfrie fargestoffer. Til enkelte garnkvaliteter benytter vi en skånsom metode kalt Superwash. Superwash-behandlingen består i å legge en harpiks til ullfibrene for å gjøre dem krympefaste. Først gjennomgår ullen en kloringsprosess for å bryte ned de små skjellene i ullfibre og deretter belegges ullen med en meget fin harpiks, kommersielt kjent som Hercosett. Denne prosessen gjør at ullen ikke filter/tover i vask.

VANN

I forbindelse med vask av ull, og til farging av garn, bruker vi mye vann. I Norge er tilgang på rent vann ikke noe problem, men i forbindelse med prosessering av vask og farging blir det forurenset. Vi har krav fra kommunen om måling av stoffer i vannet vi slipper ut, og dette blir kontrollert kontinuerlig. Vannet går til et kommunalt renseanlegg før det slippes ut i havet.
Ulla vaskes på 55 grader, med såpe, og når det gjelder forurensning under behandlingen, refereres det hovedsakelig til bruk av klor i nøyaktig samme konsentrasjon som den som brukes i vanlig husholdning. Vår superwash-behandling slipper ikke ut mikroplast under produksjon eller når du som forbruker vasker plagg i ettertid. Vi sender månedlige vannprøver til laboratoriet for å holde oversikt over utslipp fra vår fabrikk.

ENERGI

Vi bruker energi til oppvarming av lokaler, drift av maskiner og til oppvarming av vann i forbindelse med vask og ull, og i fargeprosessen. Det meste er elektrisk og kommer fra Lyse, hvis energikilde hovedsakelig er vannkraft. I forbindelse med vask av ull og farging bruker vi for det meste naturgass. Dette arbeider vi nå med for å kunne overføre til elektrisk kraft.

SYNTETISKE FIBRE

Vi produserer i all hovedsak garn i naturfiber. Det finnes enkelte garnkvaliteter der det vil være fordelaktig å tilsette nylon for ekstra slitestyrke slik at plagget du strikker vil vare. Eksempler på dette er strømpegarnene Perfect, KlompeLompe Spøt, Tresko og Sisu. Sistnevnte brukes i tillegg til strømper og til en del barneplagg der en ønsker at det skal tåle ekstra slitasje.

SLOW FASHION

Hva er slow fashion? De fleste har gjerne hørt om slow food bevegelsen, men hvordan forstå dette i forhold til mote?
Det er jo sånn, at kretsløpet vår, sommer, høst vinter følges ad av evige sykluser av trender og nyheter som lanseres i forkant av hver sesong. Det er spennende og inspirerende, men også en drivkraft for et høyt forbruk – som igjen kan bety kort levetid for plaggene. I moteindustriene blir enorme mengder klær kontinuerlig produsert for så å bli kastet eller destruert, når nye sesongvarer skal inn i hyllene, og forrige sesongs trender ikke er solgt ut. I følge SIFO-rapporten «Klesforbruk i Norge», blir hvert 5 plagg som kjøpes i Norge aldri brukt.
Vi selger design og garn, og har dermed aldri kolleksjoner som må dumpes. Fordi vi produserer i Norge, er vi dynamiske og kan alltid produsere etter etterspørsel. Lageret vårt er hele tiden i samsvar med behovet fra kundene våre, og vi dumper derfor ikke garn.
Et annet moment i denne sammenhengen er at når man strikker plagget selv, får man forståelse for prosessen, materialet og tiden det tar å lage klær. Det gjør at vi behandler plagget med respekt og tar godt vare på det. Når vi lager våre egne klær, blir man kanskje også mer bevisst på menneskene rundt om i verden som lager klærne våre, og de enorme ressursene som går med i motekretsløpet.
I dette perspektivet er vi en del av Slow Fashion- og Make Your Own Fashion bevegelsen, og bidrar til å minimere unødvendige impulskjøp av klær som ikke blir brukt.
Og – vi heier på alle mennesker og på alle kroppsfasonger. Strikker man selv, kan man tilpasse klærne til sin egen kropp. Plagget skal tilpasses kroppen, ikke omvendt.