Obs! Kolleksjoner lansert fra 2024 selges bare som enkeltoppskrifter og ikke hefter.

HÅNDSTRIKK PÅ SRI LANKA

Hver sesong plukker vi ut design fra de nye kolleksjonene som skal strikkes opp på Sri Lanka hos Kalaro (Pvt) Ltd. De har håndstrikking og hekling av plagg som sitt spesialfelt. Disse håndstrikkede modellene blir utstillingsmodeller hos flere av våre forhandlere.

 

I landlige områder på Sri Lanka etablert Kalaro i 2007 egne strikkesentre der lokale kvinner får opplæring i norsk strikketeknikk med rundpinne. Kalaro har nå mer enn 150 høyt kvalifiserte strikkere, og mange av disse med mer enn 30 års erfaring.

KALAROs konsept med å “bringe industrien til landsbyen” er utprøvd over lang tid og ganske unik. Ideen var å tilby sysselsetting til kvinner i landlige omgivelser ved etablering av strikkegrupper i områder med knapphet på jobber. På denne måten ville kvinner fra familier med lav inntekt bli gitt en mulighet til ansettelse for inntektsgivende arbeide og i tillegg tilegne seg ferdigheter for livstid.
KALARO startet opp strikkesentre i slike områder, der den korte avstanden fra hjemmet til arbeidsplassen bidro til å spare dyrebar tid og penger. Inntekten de tjener på strikking, sammen med fleksibiliteten med å delta i familiens husholdnings oppgaver, hjelper og støtter kvinnene til forbedring av deres liv og til bevaring av familieenheten.
Ved tilrettelegging av arbeid for kvinner streber KALARO mot å løfte levestandarden til Sri Lankas landsby-kvinner og til å bidra mot utvikling for lavtlønnede familier.

Ordet Kalaro betyr “en strøm av kunst” - en kontinuerlig flyt av design og kreativitet. Vårt spesialfelt er håndstrikking og hekling der alle våre ressurser blir utnyttet optimalt ved å involvere og oppfordre våre ansatte til bidrag i prosessen med deres talent og ekspertise. Staben består av høyt kvalifiserte og dyktige strikkere der de fleste har mer enn 30 års erfaring. Strikkerne blir støttet og ledet av teamet fra vår produktutviklings avdeling som med sin ekspertise og kapasitet takler de mest kompliserte strikke design for å møte og ivareta våre kunders behov.
KALAROs produktutviklings team følger produktet gjennom hele prosessen fra begynnelse til ferdig plagg, og hele tiden med sterkt fokus på kvalitet i alle ledd. Teamet blir kontinuerlig oppdatert og skolert i nye og avanserte teknikker for å sikre stabilitet.
Dette samarbeidet gleder oss!